นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 3Q/2017

22
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
408,563
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
15,805
ล้านบาท
รายได้รวม
1,526
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กันยายน 2561 16:38
8.75THB
-0.15 (-1.69%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

21 | 03 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 466 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

เอกสารนำเสนอบริษัทไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์ : 5.64 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >