นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 3Q/2017

22
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
408,563
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
15,805
ล้านบาท
รายได้รวม
1,526
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 20 พฤศจิกายน 2560 16:39
8.80THB
+0.10 (1.15%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

21 | 03 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 648 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

เอกสารนำเสนอบริษัทไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์ : 3.36 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >