นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

SF At A Glance 2016

22
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
408,563
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
14,920
ล้านบาท
รายได้รวม
2,006
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 17 ตุลาคม 2560 16:39
7.10THB
+0.10 (1.43%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

21 | 03 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ขนาดไฟล์ : 610 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 423 KB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >