นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 3Q/2017

22
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
408,563
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
15,805
ล้านบาท
รายได้รวม
1,526
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2561 11:55
8.10THB
+0.10 (1.25%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

21 | 03 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 324 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 4/2560

ขนาดไฟล์ : 4.39 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >