ภาพวีดีโอบริษัท

Investor Relations

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
24 มีนาคม 2559

เวลา : 54:09 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2558
15 มีนาคม 2559

เวลา : 53:31 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2558
03 กันยายน 2558

เวลา : 01:03:09 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558
22 เมษายน 2558

เวลา : 01:14:57 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
25 มีนาคม 2557

เวลา : 02:01:54 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556
27 มีนาคม 2556

เวลา : 01:31:40 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2555
29 พฤษภาคม 2555

เวลา : 01:06:24 นาที ดูออนไลน์ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555
22 มีนาคม 2555

เวลา : 01:22:22 นาที ดูออนไลน์ 

วันพบปะนักลงทุน
ไตรมาสที่ 4/2554
27 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา : 52:52 นาที ดูออนไลน์