นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At a Glance 2021

19
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
490,466
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
26,231,299
พันบาท
รายได้รวม
1,647,409
พันบาท

ปฏิทินนักลงทุน

22 | 02 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ขนาดไฟล์ : 471 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขนาดไฟล์ : 1.26 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >