นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 2019

20
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
441,158
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
21,369,938
พันบาท
รายได้รวม
3,318,329
พันบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:36
5.15THB
-0.10 (-1.90%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

22 | 02 2021
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงินประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 1.12 MB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

เอกสารนำเสนอบริษัทประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 7.07 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >