นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 2019

20
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
441,158
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
21,369,938
พันบาท
รายได้รวม
3,318,329
พันบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2563 16:39
4.40THB
-0.02 (-0.45%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

25 | 03 2020
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 411 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

เอกสารนำเสนอบริษัทไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ : 5.04 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >