นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 2019

20
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
441,158
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
21,369,938
พันบาท
รายได้รวม
3,318,329
พันบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2564 16:38
6.75THB
-0.20 (-2.88%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

22 | 02 2021
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2563
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 316 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ : 833 KB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >