นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

At A Glance 4Q/2018

19
โครงการที่เปิด
ดำเนินการ
พื้นที่ให้เช่ารวม
426,044
ตารางเมตร
สินทรัพย์รวม
19,375
ล้านบาท
รายได้รวม
2,684
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2563 16:39
5.30THB
+0.10 (1.92%)
กราฟราคาหลักทรัพย์ >

ปฏิทินนักลงทุน

20 | 02 2020
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผลการดำเนินงานงบปี 2562
กิจกรรมทั้งหมด >

งบการเงินประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 1001 KB. ดาวน์โหลด >
งบการเงิน >

เอกสารนำเสนอบริษัทประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 7.20 MB. ดาวน์โหลด >
เอกสารนำเสนอ >
Investor Kits >

อีเมล์รับข่าวสาร

รับข่าวสาร >
อีเมล์รับข่าวสาร >