รายงานประจำปี

Investor Relations

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563
ดาวน์โหลด (4.12 MB.) ดูออนไลน์

ข้อมูลรายงานประจำปีย้อนหลัง

รายงานประจำปี 2563

2563

ขนาดไฟล์ : 4.12 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2562

2562

ขนาดไฟล์ : 13.78 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2561

2561

ขนาดไฟล์ : 1.97 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2560

2560

ขนาดไฟล์ : 2.89 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2559

2559

ขนาดไฟล์ : 1.62 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2558

2558

ขนาดไฟล์ : 2.97 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2557

2557

ขนาดไฟล์ : 3.00 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2556

2556

ขนาดไฟล์ : 1.89 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2555

2555

ขนาดไฟล์ : 1.34 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2554

2554

ขนาดไฟล์ : 5.55 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2553

2553

ขนาดไฟล์ : 3.47 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2552

2552

ขนาดไฟล์ : 4.22 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2551

2551

ขนาดไฟล์ : 1.28 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2550

2550

ขนาดไฟล์ : 1.21 MB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2549

2549

ขนาดไฟล์ : 991 KB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2548

2548

ขนาดไฟล์ : 669 KB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2547

2547

ขนาดไฟล์ : 932 KB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์ 
รายงานประจำปี 2546

2546

ขนาดไฟล์ : 545 KB. ดาวน์โหลด ดูออนไลน์