แบบฟอร์ม 56-1

Investor Relations

คลิกที่ลิ้งค์เพื่อทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 56-1

2563

ขนาดไฟล์ : 2.91 MB. ดาวน์โหลด 

2562

ขนาดไฟล์ : 2.55 MB. ดาวน์โหลด 

2561

ขนาดไฟล์ : 2.37 MB. ดาวน์โหลด 

2560

ขนาดไฟล์ : 842 KB. ดาวน์โหลด 

2559

ขนาดไฟล์ : 1.40 MB. ดาวน์โหลด 

2558

ขนาดไฟล์ : 1.10 MB. ดาวน์โหลด 

2557

ขนาดไฟล์ : 1.27 MB. ดาวน์โหลด 

2556

ขนาดไฟล์ : 1.99 MB. ดาวน์โหลด 

2555

ขนาดไฟล์ : 1.51 MB. ดาวน์โหลด 

2554

ขนาดไฟล์ : 995 KB. ดาวน์โหลด 

2553

ขนาดไฟล์ : 765 KB. ดาวน์โหลด 

2552

ขนาดไฟล์ : 949 KB. ดาวน์โหลด 

2550

ขนาดไฟล์ : 1.07 MB. ดาวน์โหลด 

2549

ขนาดไฟล์ : 979 KB. ดาวน์โหลด 

2548

ขนาดไฟล์ : 1.01 MB. ดาวน์โหลด