ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก เลขที่99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์

(662) 660-9000

คุณสัจพงค์ ว่องอรุณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (662) 660-9464
sajjapong@siamfuture.com

คุณปกรณ์ สุขอุดม

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (662) 660-9465
pakorn@siamfuture.com

คุณมัณฑนา บุญชูศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (662) 660-9474
mantana@siamfuture.com